РАЗДЕЛЫ КАТАЛОГА

кто такая зязюля по беларускай мове

 

 

 

 

Сказки и стихи для детей и взрослых на белорусском языке - зязюля вершах на сайте Kazki.BY!языке Загадки на белорусском языке Казки беларуских письменникау Матулины руки Прыказк на беларускай мове Сказки белорусских писателей на белорусском языке О Белорусском языке (аб мове). [моё]. 35 Комментариев Distar.Аргентина-Ямайка 5:0, кавер на беларускай мове). Очень позитивно). Язык в ещё большей мере, чем одежда, свидетельствует о вкусе человека, о его отношении к окружающему миру, к себе (Д. Лихачев). 5. Прачытайце выказванн псьменнка паэта, прысвечаныя беларускай мове. Якая думка х абядновае? Пра што кукуе зязюля. Было гэта даным-дано, калi зазюля сваю сямю мела. Жыла адна зязюля з дзецьмi: сынком i дачкою.Недавно с детьми смотрели небольшое театральное представление на белорусском языке. Для мяне БЕЛАРУСКАЯ МОВА гэта Праект Зраб падарунак Беларус Пераходзь на беларускую мову,як пачне дзейнчаць снежн,правё апытанне Для мяне БЕЛАРУСКАЯ МОВА гэта На пытанне адказал вядомыя людз,музык,моладзь.Вашае вазе мы прапануем усе Надрукавашы гэтую фразу, якая стала назвай будучага артыкула, я адразу ж спынлася на думцы, што пытанне гучыць давол абсурдна. Сапрады, нхто не запытае, напрыклад, у француза, чаму яны не размаляюць па-французску. Таму што яны размаляюць. А мы А мне абрыдла быць белай кропелькай на чорным, я хачу быць белай кропелькай на белым. Даслашы неяк дзелавыя паперы, якя был цалкам аформленыя на беларускай мове, атрымашы наступны адказ. Напрыклад: вожык, жоты, жалеза.

Запомнi! У беларускай мове пасля зычных ж, дж, р, ч, ш пiшацца а, о, у, ы, э i не пiшацца е, ё, ю, я, i, ь.бусел, зязюля, арол. Камункатына-дзейнасны падыход да навучання беларускай мове прадугледжвае такую арганзацыю працэсу навучання, якая максмальна наблжаецца да рэальнага працэсу маленчых зносн.Пятро Сушко. «Зязюля». Васль Ткачо. —Не дазволю я, не дазволю я Ту зязюлю бц, Бо дачцэ маёй, як зязюл той, Вельм цяжка жыц Беларусь. Белоруссия. Беларуские народные песни.

Песни на белорусском языке. Песнi на беларускай мове. У расейскм календары прынятыя лацнскя назвы, а яны мёртвыя для нашага вуха, анякх асацыяцыя не выклкаюць. якя ж жывыя назвы месяца у беларускай мове, як паэтычна гучаць: сьнежань, люты, красавк, лпень, верасень, лстапад! Тэкст "Зязюля". Категория вопроса: Вопросы / Беларуская мова. Пераказ тэксту па беларускай мове. Тэкст "Зязюля". 21.

5. Сродк масавай нфармацы на беларускай мове пакажуць табе ншую кропку гледжання пра многае. 4. Хай гэта не большасць, ёсць людз, хто адчуваюць сябе больш камфортна, кал гавораць па-беларуску, зможаш быць блжэй да х. Звяртае Алег Рудако увагу, што рускай мове значэнне слова благо — станочае, азначае: добра. А беларускай блага — значыць дрэнна.Кал беларуск хлопец назаве дзячыну зязюлечка, то ёй гэта даспадобы: у беларускай мфалог зязюля — птушка-прадвеснца лёсу. золаце.Тая зязюля, але ня так кукуе.У страху вочы па яблыку.Усе чэрцi адной шэрсьцi.Усякi гад на свой лад.Цiхая сьвiньня глыбака рые.Цюк — дзяцюк!Чорт на паганага напа.Што галаваВы находитесь на странице вопроса "прыказки на беларускай мове", категории "беларуская мова". Белы бусел Ластака Свргуль Зязюля Шчурка-пчалаедка. Прыказки на беларускай мове. Попроси больше объяснений.золаце.Тая зязюля, але ня так кукуе.У страху вочы па яблыку.Усе чэрцi адной шэрсьцi.Усякi гад на свой лад.Цiхая сьвiньня глыбака рые.Цюк — дзяцюк!Чорт на паганага напа.Што галава, то розум.Што па тэй чэсьцi Кукавала зязюля сёння гае Здаецца ж, звычайна - камусьц гадае Мы лчым ку-ку, па дзцячай прывычцы Задумайцесь, людз, навошта зязюле срэдзь белага дзёння гадалкай рабцца ? Каму чаго ты, зязюля, варожыш ? па падрыхтоцы да алмпяды па беларускай мове лтаратуры (спс удзельнка на сайце УА МДАРА).4) Гэй, трактар, жалезны мой конь, паспяшай! 5) Зязюля на лстах рабой бярозк камусьц лча шэрыя гады. Гульня, вярба, шапка, каса, кошка, зязюля, косць, бульба. 2. Перакладзце на беларускую мову. А) На грядке длинный и зеленый, а в бочке желтый и соленый.Пасвяц нам трошку, Дам табе гарошку! Адказы на алмпядныя заданн па беларускай мове. для вучня 4-х класа. Нi згадала зязюля тая, Што нам выпадзе доля такая, Што жыццё нас так iспытае, Па гняздоям раскiдае той дзяцiнства бярозавы рай, Ты мяне нi завi, нi гукай, Бо аб нашым з табою лёсе Кукавала зязюля лесе Пачатак XX стагоддзя. «Беларуск лемантар» — першая кнга для навучання дзяцей на беларускай мове, 1906 г.Пса песенна-лрычныя творы для дзяцей, а таксама казк, Карусь Каганец («Журавель чапля», «Вачок», «Адкуль зязюля зялася»). —Не дазволю я, не дазволю я Ту зязюлю бц, Бо дачцэ маёй, як зязюл той, Вельм цяжка жыц Беларусь. Белоруссия. Беларуские народные песни. Песни на белорусском языке. Песнi на беларускай мове. 10. Выток станаленне беларускай дзяржанасц. 11. Вялiкае княства Лiтоскае «залаты(навучальны дапаможнк для студэнта медыцынскх ВНУ). Уводзны навуку аб мове.Ва сiх мовах ёсць гукапераймальныя словы: слова зязюля нямецкай гучыць як кукук, у Песн на беларускай мове.Зязюля. Зязюля (наз ж. р -, -ль). Лясная пералётная птушка, якая звычайна не е гнязда кладзе яйк чужыя гнёзды. Удзельная вага вучня школ з беларускай мовай навучання, гарадскя/сельскя школы, 2009/10 н.г. На працягу дзесяцгоддзя Беларус штогод дзе стойлвае знжэнне колькасц школьнка, якя навучаюцца на беларускай мове. Шмат я чу розных спрэчак аб пгчасц. Шчасце - гэта багацце, грошы. Багатым засёды Задали вчера ребятенку найти на белорусском языке аналоги русских поговорок. Нашла Ленка pdf, но на тарашкевице да и трансформер еще сотворил непотребные- Пераначуем - болей пачуем. Федот, да не тот.- Тая зязюля, але ня так кукуе. Чем богат, тем и рад. Алмпядныя заданн па беларускай мове лтаратурнаму чытанню для вучня 3-х класа. 1. Запшыце словы два слупк: 1) словы, дзе се зычныя гук глухя 2) словы, дзе се зычныя гук звонкя Гульня, вярба, шапка, каса, кошка, зязюля, косць, бульба. За месяц читаю вторую книжку на беларусском языке (дальше - беларускай мове).- Прывiтанне! звук Р - в беларускай мове - только твердый (как в русском слове рыба) i - читается как русское И. Добрый день! Лiстапад. На беларускай мове - як чуецца, так и пiшацца.Белка - вавёрка. Скворец - шпак. Кукушка - зязЮля. Аист - бУсел. Налим - мянтУз. Уладзiмiр Караткевiч » Бблятэка » Творы на беларускай мове » Нарысы » Зямля пад белым крылам — Зялёны шум. зязюля лчыць бясконцыя гады см, хто прыйшо сюды з дабром. На зары брохаюць падобныя на кракадзiла шчупакi. творы якимовича детям. апавяданне пра зиму на беларускай мове. Наш банэр. Код банэра.Зязюля сораму не мае. Ну што ёй звод птушыных норм! Яна сыночка падкдае гняздо чужое — на пракорм з той пары зязюля яйк Хавае гнёзды ншых птах праслухаць самм прасвяваць песн на беларускай мове скласц спс лтаратуры, у якой можна знайсц нфармацыю па тэме праекта.Першы блiн сабаку. Пянаму i козы золаце. Тая зязюля, але ня так кукуе. У страху вочы па яблыку. Спужася, што хлапчук лапцёх, Напоадзеты вёск сын, У роднай мове чыцца змог? О, стыдна, руск «гражданн»!Так глядзць на бярозу шчаслва. адарвацца не можа. Чуе, зязюля кукуе на вуха: «Ясю, прада: тут тая Асновы рэдагавання на беларускай мове : зборнк трэнровачных практыкавання i практычных работ / П. П. Жаняровч.Скруха гар Канстанцнавч Свагрывая Вталя Адамана Кучко Аляксандра Нкфарана Сямага Васль Пятровч Зязюля Максм Святаслававч Сямага Зоя У нетрах беларускай зямл прамысловую нафту знайшл каля горада Рэчыца. Мльёны гадо таму назад Палессе было дном неглыбокага мора, багатага на дробныя жывёлы раслны. Яны вельм хутка размнажался, але век мел каротк. Упершыню сучаснай беларускай мове лтара зявлася 19 стагоддз, прычым у свам лацнкавым варыянце — . Адным з першых яе жы Ян Чачот у сваёй вершаванай брашуры «Da milych muyczko» (1846 г.), але гэтым выданн лтара выглядала як u з рыскай — Таму фаналагчная функцыя снтагменнага члянення беларускай мове абмежаваная. Як рускай мове, сэнсаадрознвальныя магчымасц.Адплата). Зязюля л ч ы л а г а д ы, было прадчуванне бяды (А.Вярцнск. Праду казаць - ворага нажываць. Пень гарэ, а чорт нoг пагрэ, скра пала радня стала. Пераначуем - болей пачуем. Першы блiн сабаку. Пянаму i козы золаце. Тая зязюля, але ня так кукуе. У страху вочы па яблыку. Усе чэрцi адной шэрсьцi. Уявце сабе: тольк два працэнты беларуса размаляюць на беларускай мове пасядзённым жыцц. Чаму ж у нашай кране склалася такое становшча, пры якм мы не тольк не карыстаемся беларускай мовай, але, нават, не се яе разумеем, што з усм гэтым рабць? Цячэ рэчанька, цячэ быстрая: Скочу-пераскочу. Аддай, мамачка, аддай, родная, За каго я хочу! Мамка аддала, шчэ й наказ дала Сем год не бывац, —А як вернешся На завагу хлопца аб тым, што мы, беларусы, павнны размаляць на роднай мове, кандуктар пачала сварыцца. Гэты выпадак у грамадскм транспарце падштурхну мяне да разважання, чаму людз так ставяцца да роднай мовы. У беларускай мове, напрыклад, дзеканне цеканне (дзень, цх), у рускай выбухны зычны [ г ] (горад, гора), спалучэнне ро, ло ( дрожать, глотать), ва кранскай галосны на месцы былога t (сно, хлб), мякк зычны ц ( жнець, палець) нш. Перевод слова «зязюля» с белорусского на русский язык. Перевести со Скарником легко и быстро!Тлумачальны слонк беларускай мовы | сло у базе: 96696. Падрыхтока да алiмпiяды па беларускай мове В русском языке У беларускай мове.Р. Барадулн Разгорнутае парананне гэта супасталенне дзвюх карцн: найчасцей пейзажную замалёку з чалавечым жыццём: Кукавала зязюля У зялёным лесе, Не згадала матуля, Што Задачы: садзейнчаць замацаванню веда па беларускай мове лтаратуры, камункатыных умення навыка, адказнасц за працу камандзегузк, серьги завушнцы, платье сукенка, висок скронь, ресница вейка, затылок патылца, сирень бэз, кукушка зязюля, ежевика Дам табе гарошку! Адказы на алмпядныя заданн па беларускай мове лтаратурнаму чытанню. для вучня 3-х класа.2) словы, дзе се зычныя гук звонкя: гульня, вярба, зязюля, бульба. 2. Адказ: 1) На градцы дог зялены, а бочцы жоты салены. Азначэнне «беларуская (мова)» (руск.: белорусский (язык)) у дачыненн як мовы 19 ст так мовы Сярэднявечча, ужывалася працах расйскх (Булыка 1980) Булыка А. М. Лексчныя запазычанн беларускай мове XIV—XVIII ст. — Мнск: Навука тэхнка, 1980. — 256 с. У беларускай мове. видел своими глазами. слышал своими ушами.Разгорнутае парананне гэта супасталенне дзвюх карцн: найчасцей пейзажную замалёку з чалавечым жыццём: Кукавала зязюля.

Недавно написанные:


© —2018